Świadczone usługi

Sąd Najwyższy Bogate doświadczenie zdobyte w ciągu 24-letniego zatrudnienia na rozmaitych stanowiskach pracy (m.in. w charakterze asystenta sędziego SN, członka Biura Studiów i Analiz tegoż Sądu, nauczyciela akademickiego, adwokata, a nawet księgowego w państwowej jednostce budżetowej), pozwala mi zaoferować Klientom całą paletę usług prawniczych. Obejmują one w szczególności:

  • - doradztwo i reprezentowanie w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (prawo osobowe, spółek handlowych, rodzinne i opiekuńcze, rzeczowe, zobowiązań, spadkowe);
  • - prowadzenie spraw administracyjnych (szczególnie z zakresu prawa edukacyjnego, włącznie z dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty);
  • - sprawy cywilne o charakterze transgranicznym (np. dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych klientów zagranicznych przed polskimi sądami i organami);
  • - wsparcie w sprawach z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz praw i wolności człowieka (np. wnoszenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).

Od 1 października 2023 r. Kancelaria Auctoritas Iuris współpracuje z renomowaną, warszawską firmą prawniczą BWHS Wojciechowski Springer & Wspólnicy. Wspólnie możemy osiągnąć więcej!

Design by ridgehkr Opracowanie Marketing w Internecie