Serdecznie witam na stronie Kancelarii Adwokackiej "Auctoritas Iuris"!

Mateusz PilichNazwa Kancelarii pochodzi od łacińskiego zwrotu oznaczającego "autorytet prawa". Jako prawnik, od lat staram się poszerzać swoje kompetencje. Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów prawniczych (1999 r.), a później doktoranckich (2001-2005 r.), zostałem adiunktem (od 2006 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

W trakcie studiów doktoranckich otarłem się o sektor edukacji, co pozwoliło mi zdobyć unikalną wiedzę z tego zakresu. Pracowałem w Biurze Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (1999-2000), a także w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jestem autorem wielokrotnie wznawianych i niezwykle popularnych komentarzy do ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe.

Od 2005 r. asystent sędziego w Izbie Cywilnej SN, następnie - w latach 2008-2018 oraz 2019-2023 - Członek Biura Studiów i Analiz SN (odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wniosków o podjęcie uchwał SN w składach powiększonych oraz analizy na potrzeby bieżącej działalności orzeczniczej). Ukończyłem aplikację sądową; w latach 2009-2011 i ponownie od 2017 wpisany na listę adwokatów w Warszawie.

Jestem autorem licznych publikacji naukowych oraz popularyzujących wiedzę prawną. Najistotniejszym osiągnięciem jest niewątpliwie rozprawa habilitacyjna pt. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym (Wolters Kluwer Warszawa 2015).

Od 1 października 2023 r. współpracuję z renomowaną kancelarią adwokacko-radcowską "BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy" Sp. k., która oferuje Klientom kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie.

 

 

Publikacje naukowe

==> Jeżeli Twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, idź na stronę Polskiej Bibliografii Naukowej <==

Design by ridgehkr Opracowanie Marketing w Internecie